Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht (en het daarmee samenhangende EU-migratierecht) ziet toe op het verblijf, kortdurend of duurzaam, van vreemdelingen in Nederland. Soms is daarbij het Europees recht van toepassing, soms het Nederlands vreemdelingenrecht. In beide gevallen weet u zich verzekerd van goede bijstand bij ASD Advocaten, dat jarenlange ervaring bundelt met specialistische kennis in elke vreemdelingenzaak.

In de vreemdelingenrechtpraktijk van ASD Advocaten worden zaken ten aanzien van visa, TEV-aanvragen, gezinsherenigingen, verblijf als kennismigrant, vreemdelingenbewaringen, de België-route, de Duitsland-route en zakelijke aanvragen behandeld. Zowel in de fase van aanvraag, als in het bezwaar, het beroep en het hoger beroep wordt bijstand verleend aan zowel particulieren als ondernemers.

Net als in het personen- en familierecht kunnen in het vreemdelingenrecht emoties een grote rol spelen. Het is de taak van de advocaat deze emoties te herkennen en vooral duidelijkheid te bieden over de kansen en de behandeltijd die met de zaak gemoeid zijn.