Strafrecht

Strafrecht

Om een reeks uiteenlopende redenen kunt in aanraking komen met het strafrecht. U kunt beschuldigd worden van een zwaar misdrijf, maar het strafrecht heeft ook betrekking op feiten zoals rijden onder invloed, belediging, bedreiging en verkeersongevallen.

Hoe zwaar het misdrijf of de overtreding is, of u nu verdachte, slachtoffer of getuige bent, bijna altijd wordt de zaak voorgelegd aan één of meerdere rechters. Soms gaat aan een dergelijke procedure een gesprek met het Openbaar Ministerie (OM) vooraf, om te bezien of de zaak wellicht met een taakstraf, geldboete of een sepot kan worden afgedaan.

In geen geval is een strafzaak een pretje. Veel onzekerheden en misverstanden kunnen bij een eerste gesprek met een advocaat al weggenomen worden. Naar aanleiding van het strafdossier maakt de advocaat voorafgaand aan de zitting al de balans met u op.

Als u verdachte bent komen vragen op als: is er tegenbewijs vereist, zo ja, welk tegenbewijs moet dat dan zijn? Welke verdedigingslijn moet gevolgd worden en wat zijn de mogelijke gevolgen van het strafproces? Hoe realistisch is vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging? Hoe reëel is de oplegging van een celstraf door de rechter?

Ook als slachtoffer zijn er vragen. Hoeveel van uw schade kan worden verhaald op de verdachte, welk bewijs is er voor nodig? Is het verstandig om tijdens een zitting het woord te nemen als slachtoffer?

Tot slot, de getuige. Met enige regelmaat staat ASD Advocaten ook getuigen in een strafproces bij. Aan hen wordt bijstand verleend tijdens en voorafgaand aan een getuigenverhoor. De rol van de advocaat is in dit gedeelte van het strafproces beperkt, omdat getuigen naar eer en geweten moeten verklaren wat hun eigen waarneming was en advocaten daarin geen invloed mogen uitoefenen. Toch is die rol ook nuttig, omdat het belangrijk is om de getuige goed voor te bereiden op de formele aspecten van het verhoor en tijdens het verhoor te fungeren als een soort verzekering dat het getuigenverhoor correct wordt uitgevoerd.