Incasso

Incasso

ASD Advocaten heeft een goed lopende incassopraktijk, waar zowel ondernemers uit het MKB als grote ondernemingen gebruik van maken. Een goede afweging van de kansen en risico’s met een onderzoek naar de vermogenspositie van de debiteur en heldere prijsafspraken staan daarbij centraal.

Weliswaar mogen in de advocatuur in incassozaken geen no cure no pay afspraken worden gemaakt, het is wel mogelijk om een procentenafspraak te maken, mits met inachtneming van een redelijk en gebruikelijk incassotarief. Wenst u toch op basis van no cure no pay uw zaak te laten behandelen, dan heeft ASD Advocaten vaste afspraken met een incassobureau waar u naar doorverwezen kunt worden.

Bij incassozaken die aan ons kantoor worden toevertrouwd is het vaak zo dat cliënten nog een zakelijke relatie hebben met de debiteur die niet geschaad mag worden. Bij ASD Advocaten zijn wij ons daar goed bewust van, zodat vorderingen bij ons altijd in goede handen zijn.