Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Vroeg of laat komt iedereen er mee in aanraking: het arbeidsrecht. Of je nu in loondienst bent bij een werkgever, of als kleine of grote onderneming personeel in dienst hebt; vragen over arbeidsovereenkomsten, ziekte, CAO-aangelegenheden en ontslag zijn er eigenlijk altijd.

Het arbeidsrecht staat in Nederland bekend als één van de rechtsgebieden waarin wetgeving en rechtspraak volop in beweging zijn. De juiste adviezen en standpunten in de procedures dienen daarom te leunen op juristen die beide werelden nauwlettend volgen.

Een reeks van incidenten kunnen zich voordoen tijdens een dienstverband. De werkgever kan ontevreden zijn over de prestaties van de werknemer, de werknemer kan op zijn of haar beurt klachten hebben over de voorwaarden waaronder werk gedaan moet worden. Ook kan een werknemer ziek worden, waarbij een reeks aan problemen denkbaar zijn, zoals onenigheid over de (mate van) arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast kan het onderwerp ontslag op tafel komen, voor welk de regels van het ontslagrecht van toepassing zijn. De Nederlandse wet kent een gesloten systeem ten aanzien van de wijzen waarop een dienstverband beëindigd kan worden. Of het nu met wederzijds goedvinden is, er een procedure bij het UWV of de Kantonrechter moet volgen, er sprake is van ontslag op staande voet of de arbeidsovereenkomst van rechtswege ten einde komt, zowel werkgevers als werknemers hebben baat bij goede juridische ondersteuning.